BPR Consulting

BPR Consulting Zapraszamy wszystkich Państwa, którzy potrzebują:

- Zdobyć nowy atrakcyjny zawód, w którym łatwo będzie znaleźć pracę
- Pogłębić swoją dotychczasową wiedzę teoretyczną
- Wziąć udział w projektach EFS
- Poszerzyć zakres umiejętności praktycznych
- Zdać oficjalny egzamin będący formą potwierdzenia Twoich kwalifikacji zawodowych
- Opanować umiejętność sprawnego posługiwania się w pracy komputerem, kasą fiskalną i innymi nowoczesnymi narzędziami oraz być w stanie szybko i skutecznie korzystać z zasobów informacji Internetu
- Ukończyć kurs zawodowy wybrany z najbogatszej w naszym regionie oferty rodzajowej i ilościowej


Nasze mocne strony:

- Profesjonalni trenerzy
- Zróżnicowane szkolenia
- Zadowoleni klienci

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP w Łodzi 2.10/00087/2014
Wpis do podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod nr. 11045

Szkolenia MS Excel, Word, Powerpoint, ECDL

Szkolenia MS Office organizujemy w różnej formule – otwarte i zamknięte. Warsztaty prowadzimy w niewielkich, maksymalnie 6-osobowych grupach. Przeprowadziliśmy szkolenia MS Excel, Word i Powerpoint.
Szkolenia dopasowane są do potrzeb firmy, w formie 1-3 dniowych warsztatów lub większych cykli szkoleniowych. Proponujemy przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych i testów poziomujących i/lub sprawdzających nabytą wiedzę.