BPR Consulting BPR Consulting BPR Consulting BPR Consulting
1 2 3 4

Oferta

BPR Consulting Zapraszamy wszystkich Państwa, którzy potrzebują:

- Zdobyć nowy atrakcyjny zawód, w którym łatwo będzie znaleźć pracę
- Pogłębić swoją dotychczasową wiedzę teoretyczną
- Wziąć udział w projektach EFS
- Poszerzyć zakres umiejętności praktycznych
- Zdać oficjalny egzamin będący formą potwierdzenia Twoich kwalifikacji zawodowych
- Opanować umiejętność sprawnego posługiwania się w pracy komputerem, kasą fiskalną i innymi nowoczesnymi narzędziami oraz być w stanie szybko i skutecznie korzystać z zasobów informacji Internetu
- Ukończyć kurs zawodowy wybrany z najbogatszej w naszym regionie oferty rodzajowej i ilościowej

Zobacz więcej..

Aktualności

Realizacja zajęć z zakresu przedsiębiorczości
2015-02-26 09:33:38

Realizacja zajęć dla podopiecznych OHP w Oleś›nicy w ramach projektu "Równi na Rynku Pracy" Marzec 2015
ECDL START
2015-02-23 10:22:53

Już rusza- III EDYCJA Marzec 2015 - Maj 2015 Dwie grupy projektowe

Zobacz więcej..