BPR Consulting BPR Consulting BPR Consulting BPR Consulting
1 2 3 4

Oferta

BPR Consulting Zapraszamy wszystkich Państwa, którzy potrzebują:

- Zdobyć nowy atrakcyjny zawód, w którym łatwo będzie znaleźć pracę
- Pogłębić swoją dotychczasową wiedzę teoretyczną
- Wziąć udział w projektach EFS
- Poszerzyć zakres umiejętności praktycznych
- Zdać oficjalny egzamin będący formą potwierdzenia Twoich kwalifikacji zawodowych
- Opanować umiejętność sprawnego posługiwania się w pracy komputerem, kasą fiskalną i innymi nowoczesnymi narzędziami oraz być w stanie szybko i skutecznie korzystać z zasobów informacji Internetu
- Ukończyć kurs zawodowy wybrany z najbogatszej w naszym regionie oferty rodzajowej i ilościowej

Zobacz więcej..